Privacy beleid

Taste Productions (hierna: “Taste”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, geboortedatum, aankoopgegevens en e-mailadres.

Doel van de gegevensverwerking
Taste verzamelt gegevens van personen die bij Taste kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins diensten of producten van Taste afnemen, van bezoekers van de Taste website en van abonnees van de Taste nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: “klant(en)”) voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via de website, het callcenter en de kassa verlopen.

 • Om klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de klant kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven).

 • Voor direct marketingactiviteiten van Taste, in het bijzonder om klanten te kunnen informeren over Taste, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere toekomstige) producten en diensten, en om deze informatie op de klant af te stemmen.

 • Om de nieuwsbrief van Taste te kunnen toesturen aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld.

 • Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek).

 • Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Taste van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Doorgifte aan derden
Taste verkoopt, noch verhuurt persoonsgegevens aan derden. Taste zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk is vereist of dit naar onze mening redelijkerwijze noodzakelijk is om: te voldoen aan een dwingend juridisch verzoek of om de rechten of eigendom van Taste te beschermen of te verdedigen of om te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van bezoekers van een door Taste georganiseerd evenement te beschermen. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken sluit Taste een bewerkersovereenkomst. Taste blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

E-mailings
Wanneer u bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, ontvangt u van ons servicemails. Het betreft informatie rondom uw bezoek, bijvoorbeeld wijzigingen in aanvangstijd, annuleringen en informatie over bereikbaarheid.

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u een afmeldlink onderaan de mail geboden via welke u ervoor kunt zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat Taste gebruikt voor direct marketingactiviteiten per e-mail.

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Cookies

Het beleid dat Taste hanteert omtrent cookies vindt u in ons cookiebeleid .

Uw gegevens inzien of aanpassen
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, deze aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hieronder een overzicht van de verschillende opties:

 • Om uw NAW gegevens aan te passen kunt u een email sturen naar info@taste.productions.

 • Om aan te geven hoe u op de hoogte gehouden wilt worden door ons, kunt een email sturen naar info@taste.productions, met als onderwerp: “E-mailvoorkeuren”. U ontvangt van ons dan een mail retour met een link naar uw persoonlijke profiel, waar u uw voorkeuren kunt aangeven. U kunt uw voorkeuren ook aanpassen via de link onderaan elke mail die u van ons ontvangt.

 • U kunt zich te allen tijde afmelden voor e-mails, via de afmeldlink onderaan de e-mails.

 • Als u wilt dat Taste in het geheel uw gegevens niet voor direct marketingactiviteiten verwerkt, kunt u een brief of e-mail naar onze klantenservice sturen. Het adres vindt u onderaan deze pagina. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

 • Indien u nog andere verzoeken heeft, kunt u zich eveneens richten tot de klantenservice. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

 

Bewaren gegevens
Taste bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een klant gedurende drie jaar geen bezoek heeft gebracht aan Taste heeft of anderszins een product of dienst van Taste heeft afgenomen, worden persoonsgegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Gegevens van klanten die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Taste te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Beveiliging en derden
Taste (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers. Voor uw gemak zijn op de website www.taste.productions hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Taste, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Cameratoezicht
Voor de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers, maken wij in en rondom het theater gebruik van cameratoezicht. Camerabeelden worden niet langer dan 4 weken bewaard en automatisch gewist door middel van overschrijving. In geval van een incident (bijvoorbeeld een strafbaar feit zoals diefstal) kunnen wij de camerabeelden bewaren totdat het incident is afgehandeld.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Contact klantenservice
Neem gerust contact met ons op indien u nog verdere vragen heeft over ons privacybeleid, via info@taste.productions of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”:

Taste Productions
T.a.v. Bookx
Keizersgracht 317
1016 EE Amsterdam

Versie: 15 maart 2021

taste theater

Deze website serveert cookies voor een beter bezoek.